Låna pengar - vi analyserar olika låneinstitut och skriver om lånemarknaden

Låneinstitut

Vad finns det för svenska låneinstitut

Dels har du de 5 systemkritiska bankerna men vilka övriga låneinstutut finns det….Det är finansinspektionen som bedriver tillsyn så det är där du kan hitta finansinstituten.

Du har även olika typer av institut

  • Hypotetsbanker
    exempelvis bostadsinstitut som lånar till bostadsbyggande och som ofta finansierar sig genom bostadsobligationer.
  • Näringsinstitut – lånar till företag.

Lämna ett svar