Låna pengar - vi analyserar olika låneinstitut och skriver om lånemarknaden

Kategori: SMS lån

Sida 1/4

SMS lån kallas också mikrolån eller snabblån som innebär korta snabba krediter. Det finns ett 40-tal sms låneföretag som marknadsför sig att de inte använder upplysningscentralen (UC) vilket innebär att man inte upptäcker gamla kreditprövningar. De har ofta kritiserats för bristen av kreditprövning och att de lånar ut pengar för lätt. Det är många som fastnar i lånefällor med sms lånen vilket innebär att de hamnar i en ond spiral där de måste ta nya lån för att lösa de gamla lånen.