Låna pengar - vi analyserar olika låneinstitut och skriver om lånemarknaden

Låneinstitut

Finansinspektionens tillsynsrapport

FI:s har kommit med en ny tillsynsrapport där de vill ställa högre krav på kapital och likviditet för de svenska bankerna och stärka konsumentskyddet.

En av FI:s huvuduppgifter är att verka för ett gott konsumentskydd. Enligt finansinspektionen kan detta i huvudsak ske på två sätt, dels genom att övervaka att företagen är solida och kan leva upp till sina åtaganden, dels genom att se till att de behandlar sina kunder korrekt. Konstigt nog verkar tillsynsrapporten inte ha något med om den bristande konkurrensen inom banksektorn där vi i stort sett har 5 systemkritiska banker som är så stora att de inte kan få gå omkull.

Däremot skriver de i rapporten att tillsynen visar behovet av en ordentlig prövning av de personer som ska få tillstånd att erbjuda eller förmedla finansiella tjänster och produkter. Det är säkert väldigt bra men knappast något som heller kommer främja konkurrensen.

Läs mer på Finansinspektionens webbplats
http://www.fi.se/Utredningar/Rapporter/Listan/Tillsynsrapport-2012/

Lämna ett svar